OFERTA Zakres naszych usług

Zarządzanie Nieruchomościami we Wrocławiu

Egendom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest firmą oferującą kompleksowe usługi w zakresie zarządzania i administrowania powierzonymi nieruchomościami na terenie Wrocławia i jego najbliższych okolic.

Dowiedz się więcej

Zarządzanie nieruchomością

Czynności związane z zarządzaniem/administrowaniem nieruchomością obejmują:

 • rejestrację Wspólnoty Mieszkaniowej bądź aktualizację jej danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – m.in. REGON i NIP,
 • dokonywanie rozliczeń poprzez rachunki bankowe Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do podjęcia stosownych uchwał, umożliwiających funkcjonowanie Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • prowadzenie czynności związanych z utrzymaniem i eksploatacją budynku,
 • zapewnienie zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną, odbioru ścieków, nieczystości stałych, nadzór nad ich ciągłością oraz ich rozliczanie,
 • kontrolę jakości wykonywanych usług,
 • analizę i optymalizację kosztów dotyczących nieruchomości,
 • przedstawianie Zarządowi Wspólnoty informacji o wykonaniu powierzonych obowiązków,
 • przygotowywanie rocznych planów gospodarczych,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
 • przygotowywanie i obsługa zebrań Wspólnoty,
 • przechowywanie, zabezpieczenie i archiwizowanie dokumentów dotyczących nieruchomości,
 • pomoc i doradztwo w zakresie ubezpieczenia nieruchomości,
 • prowadzenie rejestru uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej i dokumentacji z jej zebrań,
 • reprezentowanie Wspólnoty na zewnątrz w zakresie określonym w umowie o zarządzanie/administrowanie.

Galeria nieruchomości którymi zarządzamy

Zobacz całą galerię

Zarządzanie Nieruchomościami we Wrocławiu

Egendom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest firmą oferującą kompleksowe usługi w zakresie zarządzania i administrowania powierzonymi nieruchomościami na terenie Wrocławia i jego najbliższych okolic.

Dowiedz się więcej