OFERTA Zakres naszych usług

Zarządzanie Nieruchomościami we Wrocławiu

Egendom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest firmą oferującą kompleksowe usługi w zakresie zarządzania i administrowania powierzonymi nieruchomościami na terenie Wrocławia i jego najbliższych okolic.

Dowiedz się więcej

Obsługa finansowo-księgowa Wspólnoty Mieszkaniowej

W ramach obsługi finansowo-księgowej Wspólnoty zapewniamy:

  • prowadzenie księgowości oraz składanie sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  • przekazywanie właścicielom informacji o przychodach i poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości,
  • analizę finansów Wspólnoty,
  • lokowanie nadwyżek finansowych na lokatach bankowych terminowych w celu uzyskania dodatkowych przychodów,
  • prowadzenie windykacji należności,
  • rozliczanie z właścicielami lokali opłat z tytułu kosztów utzrymania nieruchomości wspólnej, kosztów
    zużytych mediów i funduszu remontowego,
  • prowadzenie rozliczeń przez wyodrębniony rachunek bankowy,
  • umożliwienie samodzielnego sprawdzania stanu konta bankowego przez poszczególnych właścicieli lokalu za pomocą Internetu.

Galeria nieruchomości którymi zarządzamy

Zobacz całą galerię

Zarządzanie Nieruchomościami we Wrocławiu

Egendom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest firmą oferującą kompleksowe usługi w zakresie zarządzania i administrowania powierzonymi nieruchomościami na terenie Wrocławia i jego najbliższych okolic.

Dowiedz się więcej