Jakie korzyści daje deweloperom zlecenie zarządzania nieruchomością firmie zewnętrznej? Data dodania: 16 stycznia 2020

Zatrudnienie firmy zarządzającej nieruchomością ma wiele zalet i bardzo pozytywny wpływ na wizerunek dewelopera. Wysoka jakość usług i koncentracja profesjonalnego zarządcy na potrzebach klientów pomaga budować zaufanie i renomę dewelopera. To również idealny sposób na oszczędność czasu i zasobów, które poświęcić można na kolejne inwestycje. W tym artykule bliżej przyjrzymy się korzyściom płynącym z wykorzystania zewnętrznej firmy zarządzającej nieruchomościami.

Wysoki standard usług

We współczesnym, zinformatyzowanym świecie można bardzo szybko zweryfikować jakość usług i opinie klientów. Z tego względu zewnętrzne firmy zarządzające muszą budować swoją markę w oparciu o zaufanie deweloperów. To zaufanie tworzy się przede wszystkim przez profesjonalizm i zapewnienie wysokiego standardu usług, co przejawia się w kilku aspektach.

Wykwalifikowana kadra

Firmy, które oferują usługi administrowania i zarządzania nieruchomościami, zatrudniają wysoko wykwalifikowanych specjalistów zapewniających najlepsze standardy obsługi klienta.

W skład zespołu zarządzającego wchodzi nie tylko doświadczony administrator, ale również księgowi, prawnicy czy specjaliści obsługi technicznej. To ich profesjonalizm, zaangażowanie i umiejętności stanowią o jakości usług, więc firmy dbają o stałe podnoszenie ich kompetencji i wysokie morale.

W tym miejscu trzeba wspomnieć, że wybierając zarządcę, warto zwrócić uwagę na to, czy posiada on licencję będącą wynikiem egzaminu zdanego przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną w Warszawie. Kiedyś dawała ona prawo do wykonywania tego zawodu i była niezbędna do świadczenia tego rodzaju usług. Dziś już tak nie jest, ale wciąż jest to dokument pożądany, ponieważ świadczy o profesjonalizmie i gwarantuje wysoki poziom kompetencji zarządcy.

Odpowiednie narzędzia administracyjne i kontakty

Zewnętrzne firmy zarządzające nieruchomościami to nie tylko wykształcona kadra, ale również nowoczesne, wydajne i profesjonalne narzędzia, np. oprogramowanie komputerowe usprawniające obsługę budynku. Ułatwia ono czynności administracyjne i daje deweloperowi pełen wgląd w prowadzone działania i operacje finansowe. Mimo powierzenia nieruchomości firmie zewnętrznej deweloper zachowuje więc pełną kontrolę nad swoim budynkiem.

Doświadczony zarządca to również zaufani i sprawdzeni podwykonawcy, którzy dbają o budynek, jego otoczenie, a przede wszystkim o dobry wizerunek dewelopera. Firma administrująca dba o sprawną komunikację mieszkańców ze sobą nawzajem na etapie deweloperskim, a potem – po powstaniu wspólnoty mieszkaniowej – z jej zarządem, zapewniając szybkie i fachowe zaspokojenie potrzeb nabywców. Dzięki temu wykształca się poczucie bezpieczeństwa i komfortu, a więc zadowolenie mieszkańców.

Zarządzanie nieruchomością, czyli co konkretnie?

Zarządzanie to w istocie bardzo szeroki termin obejmujący wiele działań. W ich zakres wchodzą m.in. czynności związane z utrzymaniem i eksploatacją samego budynku, zlecaniem przeglądów zgodnie z wymogami prawa czy dostępem do mediów, ale również obsługa księgowa i prawna. Przyjrzyjmy się im bliżej.

Obsługa finansowo-księgowa

Obsługa finansowo-księgowa obejmuje np. sporządzanie sprawozdań, analizę i optymalizację kosztów utrzymania nieruchomości, tworzenie raportów finansowych i planów gospodarczych, a nawet określenie wysokości zaliczek potocznie zwanych czynszem i dokonywanie rozliczeń przez rachunki bankowe Wspólnoty Mieszkaniowej.

Deweloper ma oczywiście dostęp do raportów i sprawozdań finansowych, a zakres działań zarządcy ujęty jest w umowie. Nic więc nie dzieje się bez wiedzy i nadzoru klienta.

Wsparcie tworzenia i funkcjonowania Wspólnoty Mieszkaniowej

Firmy zarządzające pomagają również w organizowaniu Wspólnoty Mieszkaniowej, która powstaje z mocy prawa i wspierają jej działania. Zapewniają pomoc i doradztwo prawne m.in. w zakresie ubezpieczenia nieruchomości, przygotowania uchwał, regulaminów i innej niezbędnej dokumentacji.

Wsparcie wykształconych prawników, z którymi współpracuje zarządca, jest również nieocenioną pomocą podczas kontaktów Wspólnoty z organami zewnętrznymi.

Obsługa techniczna

Utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym to duże wyzwanie i jeden z najważniejszych obowiązków zarządcy. Firma zewnętrzna przejmie na swoje barki prowadzenie dokumentacji budynku, w tym książki obiektu budowlanego. Zapewni również sprawność instalacji i urządzeń technicznych, takich jak kotłownie, domofony czy windy przeprowadzając okresowe przeglądy i nadzorując usuwanie awarii.

Doświadczenie i długa obecność firm zarządzających na rynku pozwalają im wybierać sprawdzonych usługodawców i najkorzystniejsze oferty. To z kolei przekłada się na wymierne korzyści finansowe.

Pełna obsługa administracyjna

Wybierając dobrego administratora zewnętrznego, deweloper ma gwarancję najwyższego standardu zarządzania nieruchomością we wszystkich aspektach. Może być pewien, że finansami, księgowością, obsługą prawną czy techniczną zajmą się specjaliści.


Warto tu nadmienić, że Egendom jest jedną z niewielu firm, które podejmują współpracę z deweloperem jeszcze na etapie budowy. Dzięki doskonałej znajomości samego procesu inwestycyjnego możemy np. wyręczyć dewelopera w obliczeniu udziałów w nieruchomości wspólnej. Pomagamy również, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, przygotować podstawowe dokumenty  umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie Wspólnoty Mieszkaniowej, czy też zapisy umowy deweloperskiej, przeniesienia własności i gwarancji. To duża korzyść, z której deweloperzy chętnie korzystają.

Podsumowanie

Administrator nieruchomości ma na głowie bardzo wiele spraw. Musi zadbać o utrzymanie dobrego stanu budynku, instalacji i urządzeń, zarządzanie finansami, kwestiami prawnymi i funkcjonowaniem budynku, a później samej Wspólnoty Mieszkaniowej.

Przekazanie obsługi nieruchomości firmie zewnętrznej właściwie całkowicie zwalnia dewelopera z tych obowiązków. Uwalnia jego czas i zasoby, które może poświęcić na przygotowanie kolejnych inwestycji.

Małgorzata Mazurek – Prezes Zarządu Egendom Sp. z o.o.
www.egendom.pl

Galeria nieruchomości którymi zarządzamy

Zobacz całą galerię

Zarządzanie Nieruchomościami we Wrocławiu

Egendom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest firmą oferującą kompleksowe usługi w zakresie zarządzania i administrowania powierzonymi nieruchomościami na terenie Wrocławia i jego najbliższych okolic.

Dowiedz się więcej